Touching Childbirth – hypnosefødsel med respekt, tillid og samarbejde.

Epiduralblokade – reducer de uønskede bivirkninger

epiduralblokade bivirkningerMange fødende oplever det som en befrielse at få en epiduralblokade.

Ofte har de mange timer bag sig, hvor veerne har været pinefulde og svære at håndtere, og kontrasten mellem smerterne og epiduralens næsten totale følelsesløshed er voldsom.

Men der er uønskede virkninger ved en epiduralblokade.

Foruden de risici, som lægerne oplyser om, før de lægger blokaden, er der nyere undersøgelser, som har påvist, at de kvinder, som har fået epiduralblokade under fødslen har flere ammeproblemer og ammer i kortere tid end kvinder, der ikke har fået blokaden.

I et forsøg på at finde en forklaring på det, blev de to gruppers niveau af hormonet oxytocin undersøgt.

Det viste sig, at gruppen af kvinder, der havde født uden epidural efter fødslen, havde et niveau af oxytocin, som var væsentligt højere, end det var hos en kvinde, der aldrig havde født.

Men de kvinder, der havde født med epidural, havde et niveau af oxytocin, som var på niveau med de kvinder, der aldrig havde født.

Når man ved, hvor stor betydning netop oxytocin har for amningen og for veerne og for en god fødselsoplevelse generelt, er det skræmmende læsning.

Med min metode er der sjældent brug for en epiduralblokade. I fødselsforberedelsen med hypnose lærer du og din partner, hvordan I kan mindske de uønskede virkninger af blokaden – hvis den alligevel skulle blive nødvendig.